(1)
D’Ors, X. Una recapitulación Sobre Xii Tablas v.7a: Si Furiosus Escit. Rev. estud. hist.-juríd. 1995.